Samarbeten

Kiropraktorkliniken och Friskis&Svettis samarbetar för att förbättra din hälsa

                                                                               

Efter en tids behandlingfrågar sig de flesta av våra patienter vad man kan göra själv för att fortsatt hålla sig bra. Här kommer givetvis en allsidig motion in som ett naturligt komplement till den kiropraktiska behandlingen.

Om du är en av demsom vill kunna påverka din hälsa positivt genom träning och motion, då har vi goda nyheter till dig. Kiropraktorkliniken samarbetar med Friskis&Svettis i Helsingborg. Detta har vi gjort sedan 2012. Det innebär bra priser och professionell hjälp med träningen för dig som är patient på Kiropraktorkliniken.

Kiropraktorerna på klinikenkommer också löpande under både vår och höst hålla föredrag om hälsa på Friskis&Svettis. Då är du naturligtvis hjärtligt välkommen! Mer info om detta hittar du bl.a på Friskis&Svettis hemsida; www.hbg.friskissvettis.se


Friskis&Svettisstartade utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja varandras kunskap bättre. Friskis&Svettis blev ett exempel på hur man kunde arbeta närmare varandra och samla erfarenhet, kunskap och entusiasm under ett och samma tak. Man ville skapa en brygga mellan sjukvård och friskvård, där ”Friskis” stod för det förstnämnda, ”Svettis” det sistnämnda, och där ”&” representerade målsättningen att slussa människor från Friskis till Svettis.

I dag pratarvi inte så mycket om Friskis som det ena och Svettis som det andra, men målsättningen att alla ska kunna hitta en träningsform är lika stark som någonsin. För Kiropraktorkliniken är det därför extra roligt att kunna starta upp samarbetet med Friskis&Svettis, där målsättningen är att den ena parten ska kunna ta vid där den andres förmåga avtar.

Genom Kiropraktorkliniken erbjuder Friskis&Svettis Allkort 4 månader för 1.000 kr, ett 10-klippkort för 590 kr samt ProvaPåVecka för endast 200 kr. Du kommer även att kostnadsfritt erbjudas personlig gym-instruktion och ett träningsschema anpassat just för dig, som du får möjlighet att följa upp tillsammans med din instruktör.

Fråga din kiropraktor hur du kan ta del av erbjudandet!