Receptionisterna

Som patient kommer Du först i kontakt med våra sekreterare Katinka, Susanna, Marie och Linda.

Alla har stor erfarenhet i att ta väl hand om både kliniken och att se till att Du som patient får all den hjälp Du behöver i frågor som rör Din hälsa.


Katinka Janson-Frohm


Marie Stroh
Ansvar för klinikens kvalitetssäkringsprogram SOSFS 1996:24


Susanna Andersson-Stokman


Linda Klintmalm